Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | หัวใจกระดาษ3D..ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วจร้า…

หัวใจกระดาษ3D..ง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วจร้า…

เป็น Kirigami งานตัดกระดาษที่ง่ายสุดๆ เตรียมกระดาษสีมา1แผ่น มีดคัตเตอร์1ด้ามเท่านั้น..หัวใจสีสันเป็นของเรา มาดูวิธีทำ

หัวใจกระดาษ3D

h1

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสี มีดคัตเตอร์ คอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์

วิธีทำ ปริ้นต์แบบสำเร็จที่นี่

h1-1

 

ดัดตามแบบ คลี่ออก ..ง่ายๆได้หัวใจ3D

h1-3

h1-4

h1-5

h1-6

ที่มาของภาพ http://krokotak.com/2014/02/3d-paper-heart/

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …