Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีผลิตสื่อพับ (foldables) แบบพับ2, 3และพับ4

วิธีผลิตสื่อพับ (foldables) แบบพับ2, 3และพับ4

เด็กจะได้ไม่เบื่อ..สื่อพับ(foldables)เป็นอีกมิติหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลากับเนื้อหาสาระฯและการพัฒนากระบวนการคิด มีหลากหลายแบบพร้อมวิธีทำ..มาดูกันเลย

 

วิธีผลิตสื่อพับ (foldables) แบบพับ2, 3และพับ4

สำหรับการเรียนแบบ Interactive Learning เด็กไม่น้อยที่เบื่อการขีดเขียนนั่งเรียนนิ่งๆ อาจชอบวาด ชอบประดิษฐ์ ฯ ก็จะได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างสนุกสนานและท้าทายมากยิ่งขึ้น สือประเภทนี้อาจจะสอดแทรกในกระบวนการเรียนรู้ได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการนำสู่บทเรียน กิจกรรมขณะเรียนเช่นบันทึกสิ่งที่เรียนเป็นสมุดโน้ตที่มีปฏิสัมพันธ์(Interactive Notebooks) กิจกรรมสรุปบทเรียน หรือกิจกรรมโครงงาน เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

แบบที่1 สื่อพับ2 เรือง ส่วนประกอบของพืช

foldables1

ที่มาของภาพ : http://theinspiredclassroom.blogspot.com/2011/08/plant-parts-and-their-jobs-science.html?m=1

วัสดุที่ใช้ กระดาษสีขาวขนาด A4 ดินสอสี กรรไกร และปากกา

วิธีการ นำกระดาษมาตัดครึ่งตามขวาง แล้วพับแบ่งครึ่งเพื่อเป็นรูปเล่ม  4 หน้า สรุปเนื้อหาเป็นหัวข้อเช่น 2-3 -4-5หัวข้อ  แล้วนำครึ่งด้านซ้ายแบ่งตามขวางออกเป็น 4 ส่วน(ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่แบ่งได้)  ดังในภาพตัวอย่างแบ่งเป็นหัวข้อตามส่วนประกอบของพืช 4ส่วน แล้วตัดแยกเป็น4ส่วน วาดภาพ เขียนเนื้อหาด้านในให้ตรงกับหัวข้อที่แบ่งและเขียนไว้บนปกนั้น

foldables1 foldables2 foldables3

แบบที่2.1 สื่อพับ3 เรื่อง นกเพนกวิน

interactive nb1

ที่มาของภาพ : http://www.tunstallsteachingtidbits.com/2015/12/penguin-interactive-science.html

วัสดุที่ใช้ กระดาษสีดำ ส้มและขาว กรรไกร กาว คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

วิธีการ นำกระดาษมาพับ3 โดยให้มีรอยแยกชนกันกลางเล่ม และพลิกได้เป็นปกหนังสือ ตกแต่งส่วนอื่นเพื่อทำเป็นหนังสือรูปนกเพนกวิน เช่น ตา ปาก ปีกและเท้านกให้สวยงาม แล้วจัดแบ่งเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ โดยแบ่งเป็นส่วนหน้าปก เนื้อใน ภาพประกอบ ข้อความและส่วนที่นักเรียนต้องเขียนหรือพิมพ์เพิ่มเติม

จุดเด่น เล่มนี้มีการใช้คำถามนำในแต่ละหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ

 

 

interactive nb1

interactive nb1-1

interactive nb1-2

interactive nb3  interactive nb4

 

แบบที่ 2.2 สื่อพับ3 เรื่อง compound words

รืะำพ6

ที่มาของภาพ : http://reliefteachingideas.com/compound-words-foldable/

วัสดุที่ใช้ กระดาษสีขาว ขนาด A4

วิธีการ นำกระดาษมาพับ3 โดยให้มีรอยแยกชนกันกลางเล่ม และพลิกได้เป็นปกหนังสือ  สรุปคำศัพท์ compound word ที่ต้องการนำเสนอพร้อมภาพประกอบ ด้านซ้ายและขวามาแบ่งตามขวางออกเป็น 4 ส่วน(คำศัพท์4คำ)  ดังในภาพ วาดภาพคำ2คำที่นำมารวมกันพร้อมภาพประกอบ หากพลิกดูจะพบคำcompound wordด้านใน (ทุกคำ) และระบายสีภาพให้สวยงาม

จุดเด่น เล่มนี้มีการใช้ภาพประกอบสวยงามและสื่อความหมายได้ดี

ดูเพิ่มหนังสือ โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects  http://www.benpublishing.net/2016/04/14/creative-english-projects/

รึ1 รึ2 รืะำพ6

 

แบบที่3 สื่อพับ4-5 เรื่อง กบ

frog1

ที่มาของภาพ : http://lifeovercs.com/13-days-of-learning-printables-day-one-three-frog-freebies/

วัสดุที่ใช้ กระดาษ โปสเตอร์สีเขียว กระดาษA4 สีขาว คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

วิธีการ สรุปเนื้อหาสำคัญเรื่อง วัฏจักรของชีวิตกบ มี4ขั้นตอน จึงนำกระดาษมาเพื่อพับแบบพัด(accordion)เป็น 4ส่วน พิมพ์เนื้อหา4ขั้นตอนนั้นมาปิดไว้เป็นเนื้อในพร้อมภาพประกอบ ส่วนปกของหนังสือตัดภาพกบที่ให้ขนาดพอดีกับรูปเล่ม

จุดเด่น เล่มนี้ประยุกต์ทำหนังสือสวย มีภาพหน้าปกแบบ ไดคัต(die cut)

frog frog1

คิดเพิ่มเติมได้อีกมากมาย เช่น

inter6

inter9 inter10

ที่มาของภาพ : http://theinspiredclassroom.blogspot.com/2012/01/about-to-start-weather.html

หนังสือใหม่ โครงงานสะเต็มศึกษา 

 

 

Facebook สื่อและนวัตกรรม ดูเพิ่มเติม Ben Publishing Co.,Ltd.

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …