Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | ตัวอย่างใบงานฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์..หลายระดับความยาก-ง่าย

ตัวอย่างใบงานฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์..หลายระดับความยาก-ง่าย

การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้..เป็นทักษะที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ให้เยาวชน มาดูระดับความยากง่ายของใบงานกันเลย>

ตัวอย่างใบงานฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์..หลายระดับความยาก-ง่าย

ใบงานที่1 สำหรับน้องปฐมวัย..จับคู่เงาใครเอ่ย?

เรื่อง สิ่งรอบตัว

ที่มาของภาพ : http://www.mpmschoolsupplies.com

ct1

 

ใบงานที่ 2 สำหรับน้องปฐมวัย-ป.1 ..

เรื่อง การอ่านฝึกอ่านจากภาพและคำคล้องจอง

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1153116618037858.1073741898.289049341111261&type=3

bbl1

ใบงานที่3 สำหรับน้องป.1-3

เรื่อง คิดทีละขั้น 1-5

ที่มาของภาพ : http://www.jumpstart.com/common/step-by-step

step-by-step

 

ใบงานที่4 สำหรับน้องประถมศึกษา

เรื่อง ภาพช่วยอ่านสะกดคำ

ที่มาของภาพ : http://www.rainbowresource.com

036651i1

 

ใบงานที่5 สำหรับน้องประถม-มัธยม

เรื่อง สำนวนไทยอะไรเอ่ย?

ที่มาของภาพhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.397522546930606.116969.289049341111261&type=3

10906254_1018847141464807_5654768038507806345_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่6 สำหรับน้องประถมศึกษา

เรื่อง เรียนรู้ผ่าน Thinking Map #Bubble Map

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720123444670513.1073741853.289049341111261&type=3

1231447_720123511337173_773106253_n

 

ใบงานที่ 7 สำหรับน้องประถม-มัธยมศึกษา

เรื่อง คือผลไม้อะไรเอ่ย?

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1192748724074647.1073741906.289049341111261&type=3

ซีดี

 

ใบงานที่8 สำหรับน้องประถม-มัธยม

เรื่อง ฝึกอ่านฝึกคิดพิชิตโจทย์

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1011009465581908.1073741877.289049341111261&type=3

10885251_1011013088914879_1344416691320033884_n

 

แนะนำสื่อ https://www.facebook.com/benpublsh/posts/1111945748821612

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …