Home | Tag Archives: เปลือกโลก

Tag Archives: เปลือกโลก

ตัวอย่างกิจกรรมและผลงานการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะเปลือกโลก

มิติใหม่ของการจำ..แบบไม่ต้องจด แถมยังสนุกกับการได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว ได้ใช้ทักษะชีวิต เช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ การบูรณาการกับศิลปะและอื่นๆ..ไม่น่าเบื่อ 🙂

Read More »