ตัวอย่างกิจกรรมและผลงานการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะเปลือกโลก

มิติใหม่ของการจำ..แบบไม่ต้องจด แถมยังสนุกกับการได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว ได้ใช้ทักษะชีวิต เช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ การบูรณาการกับศิลปะและอื่นๆ..ไม่น่าเบื่อ 🙂

ตัวอย่างการเรียนสนุก รู้รอบและสื่อสารอธิบายได้..ตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ที่ประยุกต์หลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันโดยผ่านสมุดจดปฏิสัมพันธ์

Interactive notebook  “สมุดจดปฏิสัมพันธ์”  เป็นกระบวนการ “จดบันทึกด้วยภาพและภาษา” เพื่อหัดให้เด็กๆ รู้จักมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเองอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิดออกมาผ่านทางภาพและตัวอักษรให้ผู้อื่นได้รับรู้ และมีความสามารถในการอธิบายด้วยเหตุผล เป็นหนึ่งในแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ที่ประยุกต์หลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันโดยผ่านสมุดจดปฏิสัมพันธ์ ( สถาบันนโยบายศึกษา )

 

ตัวอย่างกิจกรรมและผลงานการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะเปลือกโลก

land-form

land-form1

land-form22

ที่มาของภาพ http://www.onlypassionatecuriosity.com/landforms-interactive-notebook-pack/

คลิก ที่นี่ ดูกิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมองและการสร้างองค์ความรูู้ด้วยตนเอง

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>>