ภาษาไทย

กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.๖

นำเสนอตัวชี้วัด/เนื้อหากลุ่มสาระภาษาไทย ป๖  แบบฝึกทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิดและแบบทดสอบท้ายเล่ม  พร้อมเฉลยโดยละเอียด

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.๕

นำเสนอตัวชี้วัด/เนื้อหากลุ่มสาระภาษาไทย ป๕  แบบฝึกทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิดและแบบทดสอบท้ายเล่ม  พร้อมเฉลยโดยละเอียด

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.๔

นำเสนอตัวชี้วัด/เนื้อหากลุ่มสาระภาษาไทย ป๔  แบบฝึกทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิดและแบบทดสอบท้ายเล่ม  พร้อมเฉลยโดยละเอียด

Read More »

กิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยป.3

นำเสนอตัวชี้วัด/เนื้อหากลุ่มสาระภาษาไทย ป.3  แบบฝึกทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิดและแบบทดสอบท้ายเล่ม  พร้อมเฉลยโดยละเอียด

Read More »

ฝึกสะกดประสมคำอ่านคล่องเขียนคล่องที่เน้นBBL

หนูเก่งไทย..เด็กๆจะได้ฝึกคำพื้นฐานของปฐมวัยและป1-3ที่ออกแบบเป็นเกมและกิจกรรมให้อ่านคล่องอย่างสนุกสนานและท้าทาย..พร้อมกับฝึกคิดวิเคราะห์..เขียนสื่อความง่ายๆได้หลากหลาย..ไม่น่าเบื่อ

Read More »