ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง

ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

คลิก ที่นี่ ดาวน์โหลดครบทุกจังหวัด

แนะนำหนังสือขายดี>>

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก