ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง

มาทำต้นไม้–ให้แตกต่างตามฤดูกาลกัน ชอบฤดูไหนมากที่สุดคะ?

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2017/08/make-fourseason-trees/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ดูวิธีทำจากวีดิทัศน์

คลิก ที่นี่ ดูสื่อกิจกรรม-โครงงาน-เกมการศึกษา-ใบงาน-แบบทดสอบแยกกลุุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง