สะเต็มศึกษา:มาทำรถไฟของเล่นแล่นได้ด้วย

เศษวัสดุไม่ใช้แล้ว — มองๆดูแล้วลองคิดสร้างสรรค์ทำของเล่นเคลื่อนที่กัน มีวิธีทำ>

ง่ายสำหรับผู้เรียนตามกระบวนการบูรณาการสะเต็มศึกษา นำ ใบกิจกรรม นี้มาใช้

(นำมาจาก http://www.benpublishing.net/2017/11/07/stem-projects/ )

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://youtu.be/gYxW8xKl9IQ

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มสื่อเสริมการเรียน โครงงาน วิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง