สะเต็มศึกษา:มาทำของเล่นม้าหมุน

ของเล่นเคลื่อนที่ได้ (moving toys)–ท้าทายให้คิดประดิษฐ์มาดูตัวอย่างและวิธีทำกัน>>

ที่มาของภาพ: https://www.pinterest.com/pin/AXU0A0FWjk_SDBldR6v61qYsJTtZ1Uo7ebNkWFF644ebL8hFS9HOv9Y/

มารู้จักสะเต็มศึกษากัน

ที่มา: http://www.krujongrak.com/mindmap_new/mindmap_stem_education.html

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิก ที่นี่ ดูข้อมูลสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมองและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง