นิทานสองภาษา “พ่อไก่กับเม็ดพลอย” The Cock and the Gemstone

นิทานสองภาษา “พ่อไก่กับเม็ดพลอย”
The Cock and the Gemstone

maxresdefault

ที่มาของภาพ http://www.hmongbuy.com/WHNfaUdWcUdBMnMz

A Cock was Strutting up and down the farmyard
among the hens when suddenly he espied something
shining amid the stray. “Ho! Ho! quoth he,
that ‘s for me,” and soon rooted
it out from beneath the straw.
What did it turn out to be but a gem stone
that by some chance had been lost in the yard?
You may be a treasure”
quoth the Cock, to men that prize you,
but for me I would rather have a single rice-corn
than a peck of gem stones

พ่อไก่ตัวหนึ่ง กำลังเดินวางมาดไปมา ในไร่นา
อยู่ในหมู่ไก่ตัวเมีย ขณะนั้นมันได้เห็นมีอะไรบางอย่าง
วาววับ อยู่ในกองฟาง “โก๊ก,โก๊ก” มันเอ่ยปาก
“นั่นมันลาภของกูนี่หว่า” ว่าแล้วมันก็ดึง (จิก)
มันขึ้นมาจากใต้กองฟาง
มันจะ อะไรเสียอีกล่ะนอกจากเม็ดพลอย
ที่มีใครบังเอิญทำตกไว้ในบริเวณนั้น
“แกอาจเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่า”
พ่อไก่พูด “สำหรับมนุษย์ที่ตีราคาให้แก
แต่สำหรับข้าแล้วละก็ ได้ข้าวเปลือกเพียงเม็ดเดียว
ยังจะดีกว่าได้พลอยตั้งกอง

MORAL: Gems can’t pacify hunger.

จาก si.mahidol.ac.th

ดูเพิ่ม สื่อภาษาอังกฤ๋ษ

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีสานตะกร้าด้วยใบมะพร้าว

เราต้องช่วยกัน ..ลดขยะที่ย่อยสลายยาก