การ์ดสวยๆป๊อปอัพทำเองก็ได้ง่ายจัง

วิธีทำละเอียดยิบ พร้อมวีดิท้ศน์แสดงวิธีทำอีกด้วย

 

การ์ดสวยๆป๊อปอัพทำเองก็ได้ง่ายจังchrist2

ที่มาของภาพ: http://krokotak.com/2016/12/easy-holiday-cards/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

christ2-1

คลิปวิธีทำ

christ2-2

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูเพิ่มสื่อกิจกรรมเสริมทักษะ เกมภาษา เกมฝึกคิด เกมคณิตศาสตร์ โครงงาน วิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง