สร้างสะพานบนถาดบรรจุไข่ : สะเต็มศึกษา

มาลองสร้างสะพานกัน ..

สร้างสะพานบนถาดบรรจุไข่

stem-activity-build-a-bridge-with-everyday-items-pinterest

ที่มาของภาพ : http://jdaniel4smom.com/2016/08/stem-activity-build-bridge-everyday-items.html

การดำเนินกิจกรรม

8a01bfa5e98e81e96206c5e749512be6

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

stem-activity-build-a-bridge-with-everyday-items-bridge-bands-768x559

stem-activity-build-a-bridge-with-everyday-items-bottom-768x490

stem-activity-build-a-bridge-with-everyday-items-rubberbands-686x1024

ทดสอบ

stem-activity-build-a-bridge-with-everyday-items-look-from-above-768x576

ดูเพิ่ม

สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง