ฤดูกาลต้นไม้สีสวย

ฉลาดคิดรีไซเคิล…ภาพศิลปะสร้างสรรค์ต้นไม้สีสวยจากฝาขวดพลาสติกที่สะสมไว้ มาดูเด็กๆสร้างสรรค์กัน>

ฤดูกาลต้นไม้สีสวย116

117

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2016/08/tree-in-fall-made-from-bottle-caps/

ผลงานอื่นๆจากฝาขวดพลาสติก

ดูเพิ่ม สื่อ กิจกรรม โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง