ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

อย่า..อย่าทิ้งแกนกระดาษชำระให้เกะกะและเป็นขยะสร้างมลภาวะเป็นพิษให้ชุมชน..มาฃวนเด็กๆทำเป็นของเล่นแก้เบื่อดีกว่า ..มีวิธีทำ

ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

cardboard-tube-construction

ที่มาของภาพ : http://picklebums.com/cardboard-tube-construction/

วัสดุและอุปกรณ์ แกนกระดาษชำระ กรรไกร และสีน้ำ

วิธีการทำ ตัดแกนกระดาษชำระตามขวางเพื่อให้มีแกนสั้นบ้างยาวบ้าง แล้วบากหัวท้ายเป็น4แฉก นำมาทาสี เมื่อสีแห้งนำมาเสียบต่อกันตามจินตนาการ

cardboard-tube-construction-toy

cardboard-tube-slots

cardboard-tube-construction-create1

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่ม โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง