มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกง่ายๆจากงานตัดกระดาษ 🙂 มีวิธีทำพร้อมแบบสำเร็จ ..

มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

fair1

fair2

fair4

fair5

fiar6

ที่มาของภาพ http://mylittlekeepsake.com/handmade-paper-snowflake-fairies/

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรมActive Learing-เกม-โครงงาน -วิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่

 โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง