วิธีทำหนังสือเล่มสวยด้วยถุงกระดาษ

จากถุงขนมสีน้ำตาล..แปลงร่างเป็นหนังสือเล่มเล็กสวยๆได้ไง..ตามมาดู

หนังสือเล่มสวยด้วยถุงกระดาษ

bag1

bag1-1

bag1-2

bag1-3

bag1-4

ที่มาของภาพ :http://Pinterest.com

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง