หอคอยกระดาษ:สะเต็มศึกษา

กระดาษจะสร้างเป็นหอคอยได้ยังไงน้า…..คำตอบคือสร้างได้..มาดูกัน

หอคอยกระดาษ : สะเต็มศึกษา

the tower

the tower5

 

ตัวอย่างใบกิจกรรม จาก โครงงานสะเต็มศึกษา 

 

pp tower3

the tower1

pp tower

pp tower1

ที่มาของภาพhttp://mcgeehaisley.blogspot.com/2015/11/index-card-towers-working-on-their.html

 

the tower2

 

the tower3

ที่มาของภาพ :http://www.schenectady.k12.ny.us/users/pattersont/Engineering_Principles/ProjectGuide.html

มีรายงานการทำโครงงานเรื่องนี้ ในเล่ม โครงงานสะเต็มศึกษา 

 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรุ้คณิตศาสตร์

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง