5เทคนิคการจัดกิจกรรมอ่าน-เขียนที่ท้าทาย

น้องๆจะสนุกกับการเริ่มหัดอ่าน-เขียนง่ายสุดๆ ได้อย่างนี้เลย..

กิจกรรมอ่าน-เขียนที่ท้าทายให้เริ่มจากชื่อ

ชื่อ1

ที่มาของภาพhttp://travelingteachingcookingcreating.blogspot.com/2013/09/name-writing-activities.html

มี5เทคนิคง่ายๆในการจัดกิจกรรมการอ่าน-เขียนที่เริ่มจากชื่อของเด็ก

ชื่อ2

1.เริ่มจากเขียนให้น้อย อ่านให้มาก ง่ายแล้วค่อยยากตามลำดับ

ที่มาของภาพ http://spedstation.com/morning-routines

ชื่อ3

2.เขียนตัวพยัญชนะและสระที่มีในชื่อตนในกระดาษสี

ที่มาของภาพhttp://ashleypost4k.blogspot.com/2013/11/name-writing.html

ชื่อ4

3.จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการกับคณิตและคิดวิเคราะห์

ที่มาของภาพhttp://www.teachingace.com/how-many-letters-are-in-your-name-counting/

ชื่อ5

4.เล่นปนเรียน..สนุกกับดินน้ำมัน

ที่มาของภาพhttps://www.pinterest.com/pin/53409945559022925/

ชื่อ6

5.บูรณาการกับศิลปะ

ที่มาของภาพ http://Vanessa @pre-kpages.com Read

ดูเพิ่ม  สื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นBBLและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง