Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | ซีดีรวมภาพคลิปอาร์ตการ์ตูนการละเล่นของเด็กไทย

ซีดีรวมภาพคลิปอาร์ตการ์ตูนการละเล่นของเด็กไทย

รวมภาพการ์ตูนลายเส้นแบบขาวดำและสี่สี จำนวน100ภาพสำหรับการละเล่นของเด็กไทย50อย่าง..สำหรับผลิตสื่อหรือแอพพลิเคชั่น

ซีดีรวมภาพคลิปอาร์ตการ์ตูนการละเล่นของเด็กไทย

รวมภาพการ์ตูนลายเส้นแบบขาวดำและสี่สี จำนวน100ภาพสำหรับการละเล่นของเด็กไทย50อย่าง..สำหรับผลิตสื่อหรือแอพพลิเคชั่น 

ผู้วาดภาพ  สิริพล รัตนานันท์

บรรณาธิการภาพ ฤกษ์ระพี โสภณ

ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทเบ็นพับลิชชิงจำกัด

ราคา แผ่นละ 145.-

การสั่งซื้อ ที่กล่องข้อความของเพจ Ben Publishing Co.,Ltd. หรือ โทร.081-647-7076

 

ตัวอย่างเนื้อหา

เจ้าจุก

00-จุก

 

เจ้าจุกและเพื่อนๆ

00-ตัวละคร

 

เล่นวิ่งไล่จับ

กระต่ายขาเดียว

 

เก้าอี้ดนตรี

เก้าอี้ดนตรี

 

เล่นซ่อนหา

ซ่อนหา

ดูเพิ่ม ซีดีรวมภาพคลิปอาร์ตสำหรับผลิตสื่อ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .. จัดให้สนุกแบบนี้

เพียเจต์กล่าวว่า (Piaget,1972:1-12) “มนุษย์จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลำดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น” ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงควรได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริง …