ผลงานการเรียนรู้ด้วย Interactive Activity จากจานกระดาษ

Active Learning เป็นการเรียนที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ จึงได้มีปฎิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ บทเรียนและครู จนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ได้ ..มาดูตัวอย่างกิจกรรมง่าย-ยากของเด็กหลายๆระดับกัน>

จานกระดาษเป็นวัสดุหาง่าย ราคาถูกและนำมาดัดแปลงรูปทรงต่างๆได้หลากหลาย..เหมาะสำหรับนำมาใช้ให้เด็ก ได้ลงมือปฏิบัติ..ทุกกลุ่มสาระฯ ..มาดูกัน

1.ผลงานการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่อง จำนวนและการนับ

math1

ที่มาของภาพ : http://cocktailswithmom.com

เรื่องเศษส่วน

math2

ที่มาของภาพ : http://www.kiwicrate.com/projects/Paper-Plate-Fraction-Puzzles/845

 

2.ผลงานจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เรื่อง phonics O is for owl.

owl

ที่มาของภาพ : http://cheapcraftymama.com

เรื่อง บอกความรู้สึก …thank for….

thk

ที่มาของภาพ : http://cheapcraftymama.com

 

3.สุขศึกษาและพลศึกษา

เรื่อง เกมตีลูกบอล

PE

ที่มาของภาพ : http://www.kiwicrate.com/projects/Paper-Plate-Fraction-Puzzles/845

เรื่องโยนห่วงคล้องหลัก

PE1

ที่มาของภาพ : http://alittlelearningfortwo.blogspot.com.au

 

4.วิทยาศาสตร์

เรื่อง ดวงอาทิตย์ เงา เวลา

นาฬิกาแดด

ที่มาของภาพ : http://easypreschoolcraft.blogspot.com.au

เรื่อง วัฏจักรของน้ำ

water

ที่มาของภาพ : http://Pintest.com

 

5.สังคมศึกษา

เรื่อง ทวีปต่างๆ

paper plate globes

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

 

6.ภาษาไทย

เรื่อง สัปดาห์

10816114_410632425755508_1602601831_n

ที่มาของภาพ : http://indyzii.blogspot.com/2014_12_01_archive.html

 

รายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ดูเพิ่มเติมที่  http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list/

 

    

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง