Home | Tag Archives: ตู้อันตรทัศน์

Tag Archives: ตู้อันตรทัศน์

สื่อ3มิติกล่อง/ตู้อันตรทัศน์ Trioramas

สื่อที่ทำง่าย..ได้มิติที่ดึงดูดความสนใจที่สามารถแบ่งได้หลายเรื่องราว/หัวข้อที่ต้องการศึกษาหรือนำเสนอในคราวเดียวกัน มีวิธีทำ>>>

Read More »