Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ (page 10)

งานประดิษฐ์

วิธีทำหุ่นชักด้วยแกนกระดาษชำระ

สุดยอดไอเดียดี..แกนกระดาษชำระมีมากมาย แทนการทิ้งขว้างเป็นขยะที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษ เรานำมาทำของเล่นกันดีกว่า

Read More »