วิธีทำป๊อปอัพรูปบ้าน

พับแบบซิกแซก สร้างสรรค์งานป๊อปอัพได้สวยงาม มาดูกัน

การพับซิกแซก ถูกเรียกอย่างนี้เพราะรูปร่างของกระดาษที่พับแบบนี้เมื่อมองจากด้านบนมีลักษณะเป็นซิกแซก เวลาที่คุณเปิดและปิดแผ่นพับ คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังเปิดและปิดหีบเพลง เมื่อกระดาษถูกพับ 2 ทบ คุณจะได้แผ่นพับซิกแซก 2 ทบ ที่มี 3 ส่วน หรือจะพับแบบ 3ทบก็ได้เช่นกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

คลิกที่นี่ดูสื่อเสริมการเรียนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง