Beginning Readers

มีแบบสำเร็จให้ปริ้นต์ หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Cat Book

คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Bug Book

ที่มาของภาพ https://frugalfun4boys.com/free-printable-books-beginning-readers-level-1-easy/

คลิกที่นี่  ดูสื่อจัด Active Learning ภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่ ดูเพิ่มสื่อเสรมการเรียนภาษาอังกฤษ 2020

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …