Home | BEN Books n CDs | ใหม่!กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓

ใหม่!กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓

ตามตัวชี้วัดมีแบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยละเอียดยิบ เน้นฝึกทักษะการคิด พร้อมกับการสื่อสารภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

๑.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓เล่ม๑

หนังสือเล่มละ ๒๔๕.- (สำหรับครู:หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ๔๙๐.-)

๒.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓เล่ม๒

หนังสือเล่มละ ๒๔๕.- (สำหรับครู:หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ๔๙๐.-)

๓.กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓เล่ม๓

หนังสือเล่มละ ๒๔๕.- (สำหรับครู:หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ๔๙๐.-)

แนะนำ หนังสือและซีดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

กิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.6

ผู้เขียน : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์และอ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ รูปเล่ม : ขนาด 18.5×23 ซม. ปกสี่สีพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบUV  เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์80แกรมจำนวน110หน้า(สีเดียวขาวดำ) สำหรับ : คุณครูและผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 เนื้อหา : นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีคำถามกระตุ้นให้เกิดการคิด อยากสำรวจและทดลองเพื่อหาคำตอบ และพัฒนาทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไป …