Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาถักตะกร้าอเนกประสงค์กัน

มาถักตะกร้าอเนกประสงค์กัน

เตรียมห่วงเปิดกระป๋องน้ำอัดลม เข็มถักโครเชต์(ใหญ่) ด้าย และกรรไกร แล้วมาดูวิธีทำที่นี่เลย >>

วิธีทำ ดูคลิปนี้ได้เลย https://youtu.be/tEUZWDMiUow

 

 

คลิกที่นี่ ดูรายการสื่อเสริมการเรียนรู้ ปี2019 

About Benyapha Sophon

Check Also

20ชนิดนี้..ทำจากขยะอะไร?

แกนกระดาษชำระ เป็นวัสดุไม่ใช้แล้วที่น่าเสียดายหากทิ้งขว้างไป โดยไม่มีการจัดเก็บด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป้นขยะที่สร้างมลพิษให้ชุมชน ..และกว่าจะมาเป็นแกนกระดาษชำระที่เหนียว-แข็งแรงได้นั้น มีกระบวนการผลิตซับซ้อนไม่น้อย ดังคลิปนี้ แกนกระดาษชำระแปลงร่าง เป็นสัตว์20ชนิด จัดมาให้เด็กๆได้ฝึกคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ บูรณาการกับสาระฯต่างๆได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง …