Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำหนังสือเล่มเล็กดอกทานตะวันกัน

มาทำหนังสือเล่มเล็กดอกทานตะวันกัน

สวยและทำง่ายจากกระดาษสีไม่ใช้แล้ว เตรียมกรรไกร สี และกาวมาด้วยเลย

เตรียมแบบสำเร็จ

ตัดกระดาษสีตามแบบ

 

ที่มาของภาพhttps://www.pinterest.com/pin/145874475406941610/

ดูเพิ่ม : โครงงานแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

หุ่นยนต์ Mr H2

มาทำหุ่นยนต์จากกระดาษกล่อง กับล้อรถของเล่นกัน Related