Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | โครงงานสะเต็มศึกษา จากแกนกระดาษชำระ

โครงงานสะเต็มศึกษา จากแกนกระดาษชำระ

มาดู7แบบกับไอเดียบูรณาการสะเต็มศึกษาด้วยแกนกระดาษชำระ

ที่มาของภาพhttps://www.pinterest.com/pin/259660734744961613/

ดำเนินการตามแนวใบกิจกรรมนี้ (สามารถปรับปรุงได้)

แนะนำหนังสือขายดี  โครงงานสะเต็มศึกษา

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

หุ่นยนต์ Mr H2

มาทำหุ่นยนต์จากกระดาษกล่อง กับล้อรถของเล่นกัน Related