Home | สื่อการสอนอื่นๆ | โครงงานสะเต็มศึกษา สร้างเกียร์

โครงงานสะเต็มศึกษา สร้างเกียร์

เตรียมฝาขวดพลาสติก ไม้ไอศกรีม ฝากล่อง กรรไกรและกาวร้อนมาเลยๆๆ

เกียร์ คือลูกล้อกลมตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ที่ถ่ายทอดกำลังได้ โดยอาศัยการขบกันของซี่ฟันเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว และทิศทางของการหมุนใช้ในรถยนต์ เรือยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ จักรยานเสือภูเขา เป็นต้น, เฟือง ก็เรียก

การทำโครงงานสะเต็มศึกษาเรื่อง เกียร์ ผู้เรียนคิดและวางแผนในกรอบความคิดตามตัวอย่างใบกิจกรรมนี้ (สามารถปรับปรุงได้) >>>

ขั้นตอนการประดิษฐ์

ที่มาของภาพ https://frugalfun4boys.com/build-working-gears-out-of-popsicle-sticks/

แนะนำหนังสือ โครงงานสะเต็มศึกษา

โครงงานอื่นๆ คลิก ที่นี่

About Benyapha Sophon

Check Also

ขยะสร้างมลพิษ นำมาบูรณาการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ได้สิ่งประดิษฐ์อย่างนี้>>

เศษกระดาษ โลหะ พลาสติกหริอขยะอื่นๆจากของใช้ที่ทิ้งกันกลื่อนกลาดนั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความสกปรก ไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ การย่อยสลายยากของขยะโดยเฉพาะพลาสติกนั้น ทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่ม-พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร การนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า …