ปรินต์ Letters A-Z

Learn letters  A-Z

ปรินต์ ที่นี่  A-Z (26หน้า)

ที่มาของภาพ : https://www.woojr.com/learning-abc/

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่นี่

About Benyapha Sophon

Check Also

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง Phonics

foldables สื่อพับ มีแบบสำเร็จปรินต์ได้สำหรับออกแบบกระบวนการเรียนรู้ phonics ผ่านสื่อพับง่ายๆ มาดูกัน Related