Home | สื่อการสอนอื่นๆ | ภาษาอังกฤษ | ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง Phonics

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง Phonics

foldables สื่อพับ มีแบบสำเร็จปรินต์ได้สำหรับออกแบบกระบวนการเรียนรู้ phonics ผ่านสื่อพับง่ายๆ มาดูกัน

สื่อพับ (foldables)

 

ประกอบด้วย สื่อเล่มใหญ่พับ3 ปกเปิดออกซ้าย-ขวาได้ แสดงเนื้อหาด้านใน

ปรินต์ ที่นี่ แบบสำเร็จแถบสื่อพร้อมภาพประกอบ นำมาพับเก็บตามตัวอักษรที่เตรียมไว้

ปรินต์ ที่นี่ แผ่น(หน้า)กลางสำหรับฝึกอ่านและกิจกรรมลากเส้นจับคู่

ที่มาของภาพ : http://www.amuslimhomeschool.com/2013/03/jolly-phonics-montessori-fusion-lapbook.html

อัปเดต สื่อภาษาอังกฤษสำหรับจัด BBL&Communicative&Active Learning ได้ ที่นี่ 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

20ชนิดนี้..ทำจากขยะอะไร?

แกนกระดาษชำระ เป็นวัสดุไม่ใช้แล้วที่น่าเสียดายหากทิ้งขว้างไป โดยไม่มีการจัดเก็บด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป้นขยะที่สร้างมลพิษให้ชุมชน ..และกว่าจะมาเป็นแกนกระดาษชำระที่เหนียว-แข็งแรงได้นั้น มีกระบวนการผลิตซับซ้อนไม่น้อย ดังคลิปนี้ แกนกระดาษชำระแปลงร่าง เป็นสัตว์20ชนิด จัดมาให้เด็กๆได้ฝึกคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ บูรณาการกับสาระฯต่างๆได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง …