Home | สื่อการสอนอื่นๆ | การงานอาชีพ | วิธีพับกล่องอเนกประสงค์:หลายช่อง

วิธีพับกล่องอเนกประสงค์:หลายช่อง

ดูเหมือนจะทำยาก แต่ไม่ยาก ขอบอก มาลุยกันเลยจร้า >>

กล่องอเนกประสงค์:หลายช่อง

วิธีทำ

ที่มาของภาพ https://www.thespruce.com/round-origami-sectioned-box-tutorial-2540835

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนรู้ประถม-มัธยมปี2563

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …