200 ways to say GOOD and BAD

ฮู้ววววว! มากมาย รู้คำศัพท์มาก ยิ่งเก่งอังกฤษมาก มาดูกัน

Different ways to say good and bad


คลิกที่นี่ ดูเพิ่มสื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้น Communicative,BBL,Active learning

คลิกที่นี่ ดูกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>> Related