Home | BEN Books n CDs | คำประสมภาษาไทย ก-ฮ

คำประสมภาษาไทย ก-ฮ

คำประสม น. คือ คําที่เกิดจากการนําคํามูลที่เกิดอิสระได้ตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปมาประสมกันแล้วกลายเป็นคําใหม่ที่มีความหมายใหม่ขึ้นมาอีกคําหนึ่ง เช่น ลูกเสือ ลูกน้ำ แขกยาม เครื่องใน ไฟฟ้า

รายการคำประสม ก- ฮ คลิกที่นี่

ตัวอย่างกิจกรรม/เกมภาษาไทย คำประสม

จาก หนังสือเกมนิทานสระพาสนุก

 

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

 

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

โครงงานสะเต็มศึกษา

เกมภาษาไทย นิทานสระพาสนุก

About Benyapha Sophon

Check Also

ใหม่!กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยม.๑-๓

ตามตัวชี้วัดมีแบบฝึก-เกมภาษา-แบบทดสอบ-เฉลยละเอียดยิบ เน้นฝึกทักษะการคิด พร้อมกับการสื่อสารภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่ว Related