Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำกล่องใส่เครื่องเขียนจากกระดาษนิตยสาร

วิธีทำกล่องใส่เครื่องเขียนจากกระดาษนิตยสาร

กระดาษนิตยสารมีมากมาย–จะทิ้งก็เสียดาย นำมาทำของใช้กันดีกว่า

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dFcUZ6lmOd0

คลิก ที่นี่ ดูรายการสือ่เสริมการเรียนที่เน้นการพัฒนาสมองและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …