Home | หนังสือ | วิทยาศาสตร์ | วิธีทำหนังสือพลิก : Solar System

วิธีทำหนังสือพลิก : Solar System

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล นำเสนอเป็นสื่อพับหรือหนังสือพลิก *เสริมทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ที่มาของภาพ : http://www.inspiredelementary.com/2016/03/planet-flip-book.html

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ปริ้นต์แบบสำเร็จได้ ที่นี่

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

Advertisement
 

About Benyapha Sophon

Check Also

ใบงานวิทยาศาสตร์ ร่างกายของเรา1

แบบฝึก-ใบงานวิทยาศาสตร์ มีให้ปริ้นต์>> Related