Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ขวดน้ำพลาสติกแปลงร่าง

ขวดน้ำพลาสติกแปลงร่าง

ฉลาดคิดรีไซเคิล..แล้วคิดได้ไงนะ มาดูหลากหลายแบบของใช้จากขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งแล้ว ..อย่า!!! ทิ้ง!!!!

botellas11

ที่มาของภาพ : http://blog.siendosaludable.com/ecologia/10-ideas-botellas-pet-recicladas/

botellas3

botellas7

botellas8

botellas9

bottle plant4

bottle plant5

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

 

คลิกที่นี่อัพเดตข้อมูลสื่อกิจกรรม เกมฝึกคิด โครงงาน วิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …