Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำหนังสือป๊อปอัพอย่างง่ายกัน (1)

มาทำหนังสือป๊อปอัพอย่างง่ายกัน (1)

มีวิธีทำละเอียด>

หนังสือป๊อปอัพอย่างง่าย

popup-easy1

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …