Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำหนังสือป๊อปอัพอย่างง่ายกัน (1)

มาทำหนังสือป๊อปอัพอย่างง่ายกัน (1)

มีวิธีทำละเอียด>

หนังสือป๊อปอัพอย่างง่าย

popup-easy1

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=PIxrtsftXS0

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

หุ่นยนต์ Mr H2

มาทำหุ่นยนต์จากกระดาษกล่อง กับล้อรถของเล่นกัน Related