Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำสร้อยลูกปัดจากกระดาษ

วิธีทำสร้อยลูกปัดจากกระดาษ

สวยฟรุ้งฟริ้ง..ใช้กระดาษสีกับกาว เราทำได้เลย มาดูกัน

สร้อยลูกปัดจากกระดาษ

paperbead1

ที่มาของภาพ : https://blog.etsy.com/en/make-a-diy-statement-necklace-in-an-hour/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

paperbead

คลิกที่นี่ ดูสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่21

หนังสือใหม่ โครงงานสะเต็มศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …