สะเต็มศึกษา : เทศกาลคริสต์มาส

มาบูรณาการเทศกาลที่ใกล้จะมาถึง ..มีตัวอย่างพร้อมใบกิจกรรม>

สะเต็มศึกษา : เทศกาลคริสต์มาส

christ

ที่มาของภาพ : http://littlebinsforlittlehands.com/christmas-stem-ideas-kids/

christ1

christ2

ตัวอย่างใบกิจกรรม

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

About Benyapha Sophon

Check Also

สถาปัตยกรรมจำลองรังผึ้ง

มาบูรณาการแบบสะเต็มศึกษากันเลย  Related