Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำการ์ดรูปหัวใจสานแบบรังผึ้ง

วิธีทำการ์ดรูปหัวใจสานแบบรังผึ้ง

ใช้กระดาษการ์ดสีแดง(มีให้เลือกขนาดมาตรฐาน) กระดาษสีขา กรรไกรและกาวเท่านั้น..ได้การ์ดเท่ๆ

วิธีทำการ์ดรูปหัวใจสานแบบรังผึ้ง

heart1-1

ที่มาของภาพ http://www.duitang.com/blog/?id=104010022

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษการ์ดสีแดง(มีให้เลือกขนาดมาตรฐาน) กระดาษสีขา กรรไกรและกาว

วิธีทำ ตัดแบบสำเร็จตามแบบและนำมาติดกับการ์ดที่เตรียมไว้

heart1-2

ดูเพิ่ม สื่อ กิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีประดิษฐ์รถบรรทุกจากกระป๋องน้ำอัดลม

กระป๋องน้ำอัดลม..ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ ทิ้งไม่ถูกที่ก็รังแต่จะสร้างมลภาวะให้เป็นพิษแก่ชุมชน นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเคลื่อนที่ได้กัน Related