Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำการ์ดรูปหัวใจสานแบบรังผึ้ง

วิธีทำการ์ดรูปหัวใจสานแบบรังผึ้ง

ใช้กระดาษการ์ดสีแดง(มีให้เลือกขนาดมาตรฐาน) กระดาษสีขา กรรไกรและกาวเท่านั้น..ได้การ์ดเท่ๆ

วิธีทำการ์ดรูปหัวใจสานแบบรังผึ้ง

heart1-1

ที่มาของภาพ http://www.duitang.com/blog/?id=104010022

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษการ์ดสีแดง(มีให้เลือกขนาดมาตรฐาน) กระดาษสีขา กรรไกรและกาว

วิธีทำ ตัดแบบสำเร็จตามแบบและนำมาติดกับการ์ดที่เตรียมไว้

heart1-2

ดูเพิ่ม สื่อ กิจกรรม โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …