Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำการ์ด3มิติ..ผีเสื้อชมดอกไม้

มาทำการ์ด3มิติ..ผีเสื้อชมดอกไม้

มีแบบสำเร็จให้ดาวน์โหลดด้วย

มาทำการ์ด3มิติ..ผีเสื้อชมดอกไม้

card1

ที่มาของภาพ http://stopatternov.com/free-kirigami-patterns/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

แบบสำเร็จคลิก  ผีเสื้อและกระเช้าดอกไม้

card1-1

card1-2

ดูเพิ่ม หนังสือกิจกรร-เกมฝึกคิด-โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …