Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือพับรูปผีเสื้อ

วิธีทำหนังสือพับรูปผีเสื้อ

เพิ่มมิติความน่าสนใจในการนำเสนอ เป็นหนังสือหรือการ์ดรูปผีเสื้อที่ทำง่ายมาก ขอบอก 🙂

วิธีทำหนังสือพับรูปผีเสื้อ

butterfly1-3

ที่มาของภาพ https://www.pinterest.com/pin/174725660522359580/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

butterfly1-2

butterfly1-1

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!!

กิจกรรมการอ่านเพื่อกาเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวPISA

คลิกดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนรู้ โครงงาน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีประดิษฐ์รถบรรทุกจากกระป๋องน้ำอัดลม

กระป๋องน้ำอัดลม..ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ ทิ้งไม่ถูกที่ก็รังแต่จะสร้างมลภาวะให้เป็นพิษแก่ชุมชน นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเคลื่อนที่ได้กัน Related