Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือพับรูปผีเสื้อ

วิธีทำหนังสือพับรูปผีเสื้อ

เพิ่มมิติความน่าสนใจในการนำเสนอ เป็นหนังสือหรือการ์ดรูปผีเสื้อที่ทำง่ายมาก ขอบอก 🙂

วิธีทำหนังสือพับรูปผีเสื้อ

butterfly1-3

ที่มาของภาพ https://www.pinterest.com/pin/174725660522359580/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

butterfly1-2

butterfly1-1

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!!

กิจกรรมการอ่านเพื่อกาเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวPISA

คลิกดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนรู้ โครงงาน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …