Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

สะเต็มศึกษา..จัดกิจกรรมจากสิ่งรอบตัว มาดูตัวอย่างนี้กัน น้องๆจะสร้างอะไรได้บ้าง

กิจกรรมสะเต็มศึกษา..หนึบหนับจับมาสร้าง

gumdrop-bridge-building-suspension-bridge-engineering-ipad-model-lego-men-680x1024

gumdrop-bridge-building-engineering-activity-toothpicks-gumdrop-building-680x1024

ที่มาของภาพ : http://gumdrop-bridge-building-suspension-bridge-engineering-ipad-model-lego-men-680×1024

ตัวอย่างใบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนรู้ปี2560

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น

อ่านเพื่อให้จำ แล้วหวังจะสอบได้คะแนนดี–ผิดไปแล้วจร้า #มาดูเทคนิคดีๆต่อไปนี้สิ Related