Home | All crafts งานประดิษฐ์ | วิธีทำปลาโต้คลื่น

วิธีทำปลาโต้คลื่น

เพิ่มมิติการนำเสนอ..ปลาโต้คลื่นจากเศษกระดาษสี มีวิธีทำโดยละเอียด..ลงมือเลย>

 

วิธีทำปลาโต้คลื่น%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2013/03/sea-collage/

วัสดุอปุกรณ์และวิธีทำ

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b21

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b22

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b23

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม โครงงานและรายงานการวิจัยฯปฐมวัย

About Benyapha Sophon

Check Also

ฟรุ้งฟริ้ง–ตกแต่งเองก็ได้ง่ายจัง

ตกแต่งสถานที่งานเล็กงานใหญ่ไม่ยากอีกต่อไป มาดูกัน Related