Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำปลาโต้คลื่น

วิธีทำปลาโต้คลื่น

เพิ่มมิติการนำเสนอ..ปลาโต้คลื่นจากเศษกระดาษสี มีวิธีทำโดยละเอียด..ลงมือเลย>

 

วิธีทำปลาโต้คลื่น%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2013/03/sea-collage/

วัสดุอปุกรณ์และวิธีทำ

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b21

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b22

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b23

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรม โครงงานและรายงานการวิจัยฯปฐมวัย

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …