Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

อย่า..อย่าทิ้งแกนกระดาษชำระให้เกะกะและเป็นขยะสร้างมลภาวะเป็นพิษให้ชุมชน..มาฃวนเด็กๆทำเป็นของเล่นแก้เบื่อดีกว่า ..มีวิธีทำ

ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

cardboard-tube-construction

ที่มาของภาพ : http://picklebums.com/cardboard-tube-construction/

วัสดุและอุปกรณ์ แกนกระดาษชำระ กรรไกร และสีน้ำ

วิธีการทำ ตัดแกนกระดาษชำระตามขวางเพื่อให้มีแกนสั้นบ้างยาวบ้าง แล้วบากหัวท้ายเป็น4แฉก นำมาทาสี เมื่อสีแห้งนำมาเสียบต่อกันตามจินตนาการ

cardboard-tube-construction-toy

cardboard-tube-slots

cardboard-tube-construction-create1

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่ม โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …