Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

อย่า..อย่าทิ้งแกนกระดาษชำระให้เกะกะและเป็นขยะสร้างมลภาวะเป็นพิษให้ชุมชน..มาฃวนเด็กๆทำเป็นของเล่นแก้เบื่อดีกว่า ..มีวิธีทำ

ประดิษฐ์ของเล่นจากแกนกระดาษชำระ

cardboard-tube-construction

ที่มาของภาพ : http://picklebums.com/cardboard-tube-construction/

วัสดุและอุปกรณ์ แกนกระดาษชำระ กรรไกร และสีน้ำ

วิธีการทำ ตัดแกนกระดาษชำระตามขวางเพื่อให้มีแกนสั้นบ้างยาวบ้าง แล้วบากหัวท้ายเป็น4แฉก นำมาทาสี เมื่อสีแห้งนำมาเสียบต่อกันตามจินตนาการ

cardboard-tube-construction-toy

cardboard-tube-slots

cardboard-tube-construction-create1

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

ดูเพิ่ม โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …