Home | All crafts งานประดิษฐ์ | ต้นไม้เปลี่ยนสี

ต้นไม้เปลี่ยนสี

คิดได้ไง…ต้นไม้เปลี่ยนสี สวยและมีมิติน่าสนใจ แถมทำง่ายอะไรอย่างนี้ มาดูวิธีทำกัน

ต้นไม้เปลี่ยนสี  The changing tree

ดู3ภาพต่อไปนี้..แล้วทำได้แน่ ใช้กระดาษสี กรรไกรและกาวเท่านั้นเอง

มาลองทำเลย

1

1-1

1-2

ที่มาของภาพ http://www.busybeekidscrafts.com/Changing-Tree.htmlดูเพิ่ม สื่อ กิจกรรมฺฺBBL โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

paper mache vase : แจกันคลาสสิก

ผลงานเท่มากๆ–แต่อาร้ายยยย ทำง่ายมาก มาลองกัน>>> Related