Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกง่ายๆจากงานตัดกระดาษ 🙂 มีวิธีทำพร้อมแบบสำเร็จ ..

มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

fair1

fair2

fair4

fair5

fiar6

ที่มาของภาพ http://mylittlekeepsake.com/handmade-paper-snowflake-fairies/

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรมActive Learing-เกม-โครงงาน -วิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่

 โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

เครื่องปั่นอาหาร..จิ๋ว

Amazing Mini USB Blender ทำเองก็ได้ง่ายจัง และช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากมาย เมื่อต้องการปั่นเครื่องดื่มสัก1แก้ว Related