Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกง่ายๆจากงานตัดกระดาษ 🙂 มีวิธีทำพร้อมแบบสำเร็จ ..

มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

fair1

fair2

fair4

fair5

fiar6

ที่มาของภาพ http://mylittlekeepsake.com/handmade-paper-snowflake-fairies/

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรมActive Learing-เกม-โครงงาน -วิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่

 โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …