Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกง่ายๆจากงานตัดกระดาษ 🙂 มีวิธีทำพร้อมแบบสำเร็จ ..

มาตัดกระดาษเป็นรูปนางฟ้า..ฟรุ้งฟริ้ง

fair1

fair2

fair4

fair5

fiar6

ที่มาของภาพ http://mylittlekeepsake.com/handmade-paper-snowflake-fairies/

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรมActive Learing-เกม-โครงงาน -วิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

แนะนำหนังสือออกใหม่

 โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …