Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาถักสร้อยร้อยด้วยฝ้ายให้ฟรุ้งฟริ้ง..เลย

มาถักสร้อยร้อยด้วยฝ้ายให้ฟรุ้งฟริ้ง..เลย

ทำเองก็ได้..ง่ายจัง

 

ถักสร้อยร้อยด้วยฝ้าย

แบบที่1

necklace11

necklace

 

แบบที่2

necklace1

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/AThr5H3n0fdhcKpqbI2gh8UsWVGH-DMRR-QT5ZcFmybPfqQMCLuJXJg/

ดูเพิ่ม กิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …