Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาถักสร้อยร้อยด้วยฝ้ายให้ฟรุ้งฟริ้ง..เลย

มาถักสร้อยร้อยด้วยฝ้ายให้ฟรุ้งฟริ้ง..เลย

ทำเองก็ได้..ง่ายจัง

 

ถักสร้อยร้อยด้วยฝ้าย

แบบที่1

necklace11

necklace

 

แบบที่2

necklace1

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/AThr5H3n0fdhcKpqbI2gh8UsWVGH-DMRR-QT5ZcFmybPfqQMCLuJXJg/

ดูเพิ่ม กิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีประดิษฐ์รถบรรทุกจากกระป๋องน้ำอัดลม

กระป๋องน้ำอัดลม..ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์ ทิ้งไม่ถูกที่ก็รังแต่จะสร้างมลภาวะให้เป็นพิษแก่ชุมชน นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเคลื่อนที่ได้กัน Related